transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Synthesis

Författare och institution:
Dennis Beach (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Lundahl, Lisbeth (-); Elisabet Öhrn (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
E. Öhrn, L. Lundahl & D. Beach (Eds), Young people's influence and democratic education., s. 139-150
ISBN:
1872767184
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
the Tufnell Press
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
144044
Posten skapad:
2011-08-10 17:55
Posten ändrad:
2013-09-26 17:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007