transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll

Redaktör(er):
Thomas Erhag (Juridiska institutionen); Titti Mattsson (-); Therese Bäckman (Juridiska institutionen)
ISBN:
978-91-7359-046-4
Antal sidor:
509 sidor
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Santérus förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
144040
Posten skapad:
2011-08-10 17:24
Posten ändrad:
2016-04-22 16:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007