transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vaccination of children – summary and conclusions from a systematic review.

Författare och institution:
Sven-Arne Silfverdal (-); Lennart Nilsson (-); Margareta Blennow (-); Rose-Marie Carlsson (-); Lars Åke Hanson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Anders Lindberg (-); Lars Lindquist (-); Margaretha Magnusson (-); Anders Norlund (-); Olof Nyrén (-); Per Olcén (-); Patrick Olin (-); Juliette Säwe (-); Ann Söderström (-); Birger Trollfors (-); Åke Örtqvist (-)
Publicerad i:
Acta paediatrica, 99 ( 9 ) s. 1287-9
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
No abstract is available for this article.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Child, Child, Preschool, Evidence-Based Medicine, Humans, Infant, Review Literature as Topic, Safety, Vaccination, adverse effects, Vaccines, adverse effects, immunology
Postens nummer:
144024
Posten skapad:
2011-08-10 15:56
Posten ändrad:
2012-03-06 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007