transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Scientists in the Public Sphere: Motivations and Barriers for Scientists to Engage in Public Outreach in Sweden

Författare och institution:
Sebastian Linke (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier); Olga Stepanova (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Ilan Chabay (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
International Conference on Public Communication of Science and Technology PCST-10, Malmö/Copenhagen, Sweden, June 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
143965
Posten skapad:
2011-08-10 11:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007