transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fetal nicotine exposure increases airway responsiveness and alters airway wall composition in young lambs.

Författare och institution:
Kenneth Sandberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Kent E Pinkerton (-); Stanley D Poole (-); Patricia A Minton (-); Håkan W Sundell (-)
Publicerad i:
Respiratory physiology & neurobiology, 176 ( 1-2 ) s. 57-67
ISSN:
1878-1519
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To test the hypotheses that fetal nicotine exposure alters airway wall composition and enhances the airway response to inhaled methacholine (MCh), lambs were exposed during the last fetal trimester to (1) a low dose (LN) (n=13, 0.5mg/kg/d (maternal weight) of free base nicotine, (2) a moderate dose (MN) (n=10, 1.5mg/kg/d) or (3) saline (n=14). Studies were performed at postnatal days 12, 26 and 52. Prenatal nicotine exposure induced a dose- and age-related hyper-responsiveness to MCh in the proximal airways. Moment analysis of nitrogen decay curves showed no nicotine or MCh effects on ventilation homogeneity or gas-mixing efficiency in the distal airways during MCh inhalations suggesting a bimodal response. Fetal nicotine exposure increased epithelial mucosubstance volume in central (LN, MN) and distal bronchi (LN), increased smooth muscle volume in distal bronchi and bronchioles (LN) and decreased bronchiolar diameter (MN). In conclusion, third trimester nicotine exposure causes hyperreactive proximal airways and alters proximal airway wall composition associated with airflow limitation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi ->
Försöksdjursvetenskap
Nyckelord:
Animals, Bronchi, drug effects, metabolism, pathology, Bronchial Hyperreactivity, etiology, Bronchial Provocation Tests, Female, Fetus, Male, Nicotine, toxicity, Nicotinic Agonists, toxicity, Pregnancy, Prenatal Exposure Delayed Effects, physiopathology, Pulmonary Ventilation, drug effects, Respiratory Function Tests, Sheep, Domestic
Postens nummer:
143964
Posten skapad:
2011-08-10 11:34
Posten ändrad:
2011-08-11 15:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007