transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is surface EMG biofeedback an effective training method for persons with neck and shoulder complaints after whiplash-associated disorders concerning activities of daily living and pain -- a randomized controlled trial.

Författare och institution:
Cecilia Ehrenborg (-); Birgitha Archenholtz (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Clinical rehabilitation, 24 ( 8 ) s. 715-26
ISSN:
1477-0873
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate the effectiveness of surface electromyographic (EMG) biofeedback training as a supplement to an interdisciplinary rehabilitation programme regarding consequences for activities of daily living and pain.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
Nyckelord:
Activities of Daily Living, Adolescent, Adult, Biofeedback, Psychology, methods, Electromyography, Female, Humans, Male, Middle Aged, Neck Injuries, complications, Pain, etiology, rehabilitation, Shoulder, injuries, Treatment Outcome, Whiplash Injuries, complications, Young Adult
Postens nummer:
143947
Posten skapad:
2011-08-10 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007