transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intake of lactose, starch and different fibres in the elderly - a cross-sectional and longitudinal study

Författare och institution:
Torgny Alstad (Odontologiska institutionen, Avdelningen för cariologi); Tor Österberg (Odontologiska institutionen, Avdelningen för cariologi); Bertil Steen (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik); Dowen Birkhed (Odontologiska institutionen, Avdelningen för cariologi)
Publicerad i:
Scand J Nutr, 45 s. 25-27
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Cariologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Gerodontologi
Nyckelord:
dietary fibre, elderly, epidemiology, lactose, starch
Postens nummer:
143907
Posten skapad:
2011-08-09 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007