transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of the gut microbiota on obesity and glucose homeostasis.

Författare och institution:
Thomas U. Greiner (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Fredrik Bäckhed (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Trends in endocrinology and metabolism: TEM, 22 ( 4 ) s. 117-23
ISSN:
1879-3061
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The human gut is home to a vast number of bacteria, the microbiota, whose genomes complement our own set of genes. The gut microbiota functions at the intersection between host genotype and diet to modulate host physiology and metabolism, and recent data have revealed that the gut microbiota can affect obesity. The gut microbiota contributes to host metabolism by several mechanisms including increased energy harvest from the diet, modulation of lipid metabolism, altered endocrine function, and increased inflammatory tone. The gut microbiota could thus be considered to be an environmental factor that modulates obesity and other metabolic diseases.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Gastrointestinal Tract, microbiology, Glucose, metabolism, Homeostasis, Humans, Metabolic Diseases, microbiology, Metagenome, physiology, Obesity, microbiology
Postens nummer:
143896
Posten skapad:
2011-08-09 13:18
Posten ändrad:
2016-08-24 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007