transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

With the life-world as point of departure. A research approach for empirical educational research. The Gothenburg tradition

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
International Human Science Research Conference, Oxford 27–30th July 2011 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
Livsvärldsfenomenologi, empirisk forskning
Postens nummer:
143879
Posten skapad:
2011-08-08 21:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007