transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Personcentrerad miljö

Författare och institution:
Helle Wijk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Personcentrerad Omvårdnad – teori och,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
143828
Posten skapad:
2011-08-05 16:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007