transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ökad förståelse för funktionshinder

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Norrköpings Tidningar den 1 augusti 2011.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Funktionsnedsättningar, WHO, Disability World Report 2011, utbildning, bemötande, attityder
Postens nummer:
143800
Posten skapad:
2011-08-04 17:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007