transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tvingande styrningsideal i en marknadsutsatt utbildning för vuxna?

Författare och institution:
Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1 ( 1 )
ISSN:
2242-458X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Denna artikel studerar frågan om hur omstruktureringen av svensk vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning konkretiseras i yrkeslärares arbete. Omstruktureringen inbegriper bl a en marknadisering med upphandlingsförfaranden där en växande skara av anordnare tävlar om anbud med korta kontraktstider. Mer specifikt rikas här uppmärksamhet mot lärares användande av ett redskap för kvalitetssäkring, utformat av ledningen för en av de större utbildningsanordnarna i avsikt att dels uppnå extern legitimitet i upphandlingssammanhang och dels ge den egna verksamheten en viss riktning genom standardisering. En slutsats är att lärarna i mötet med pressen från deltagarna gör redskapet ”tänjbart”, men att de också samtidigt, genom kvalitetsredskapet, medverkar till en omstrukturering av vuxenutbildningen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Vuxenutbildning, yrkeslärare, marknadisering, omstrukturering
Postens nummer:
143708
Posten skapad:
2011-07-28 20:05
Posten ändrad:
2013-03-11 21:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007