transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

COX-2 Gene Expression in Colon Cancer Tissue related to Regulating Factors and Promoter Methylation Status

Författare och institution:
Annika Gustafsson Asting (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Helena Carén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Marianne Andersson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Christina Lönnroth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Kristina Lagerstedt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Kent Lundholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
BMC Cancer, 11 s. 238
ISSN:
1471-2407
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Abstract Background Increased cyclooxygenase activity promotes progression of colorectal cancer, but the mechanisms behind COX-2 induction remain elusive. This study was therefore aimed to define external cell signaling and transcription factors relating to high COX-2 expression in colon cancer tissue. Method Tumor and normal colon tissue were collected at primary curative operation in 48 unselected patients. COX-2 expression in tumor and normal colon tissue was quantified including microarray analyses on tumor mRNA accounting for high and low tumor COX-2 expression. Cross hybridization was performed between tumor and normal colon tissue. Methylation status of up-stream COX-2 promoter region was evaluated. Results Tumors with high COX-2 expression displayed large differences in gene expression compared to normal colon. Numerous genes with altered expression appeared in tumors of high COX-2 expression compared to tumors of low COX-2. COX-2 expression in normal colon was increased in patients with tumors of high COX-2 compared to normal colon from patients with tumors of low COX-2. IL1β, IL6 and iNOS transcripts were up-regulated among external cell signaling factors; nine transcription factors (ATF3, C/EBP, c-Fos, Fos-B, JDP2, JunB, c-Maf, NF-κB, TCF4) showed increased expression and 5 (AP-2, CBP, Elk-1, p53, PEA3) were decreased in tumors with high COX-2. The promoter region of COX-2 gene did not show consistent methylation in tumor or normal colon tissue. Conclusions Transcription and external cell signaling factors are altered as covariates to COX-2 expression in colon cancer tissue, but DNA methylation of the COX-2 promoter region was not a significant factor behind COX-2 expression in tumor and normal colon tissue.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Ytterligare information:
© 2011 Asting et al; licensee BioMed Central Ltd. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Postens nummer:
143676
Posten skapad:
2011-07-27 11:16
Posten ändrad:
2013-07-01 11:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007