transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Coup de cœur]

[Thomas Harlan: VEIT. Reinbek: Rowohlt, 2011]

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Livres – Bücher [. Un supplément du] "Tageblatt" , 17 (2011) ( Juillet - Août )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2011
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
Postens nummer:
143659
Posten skapad:
2011-07-26 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007