transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Obligatorisk polisiär närvaro i trafiken.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Mora Tidning den 21 juli 2011.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
polisiär närvaro, trafikpolis, dödsolyckor, trafikskador, trafiksäkerhet, skadeprevention, delaktighet, unga,
Postens nummer:
143647
Posten skapad:
2011-07-26 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007