transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Minnande och responsivitet: Att transformera information till argumentation

Remembering and responsivity: To transform information into argumentation

Författare och institution:
Åsa Mäkitalo (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
R. Säljö (Ed.), Lärande och minnande som social praktik, s. 338-360
ISBN:
978-91-1-303772-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Norstedts
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Responsivitet, samtalsaktivitet, sociokulturell teori, lärande, argumentation
Postens nummer:
143599
Posten skapad:
2011-07-24 22:57
Posten ändrad:
2011-07-24 22:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007