transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Charles XII seems to have fulfilled all the criteria of Asperger syndrome].

Karl XII tycks ha uppfyllt de flesta kriterierna för Aspergers syndrom.

Författare och institution:
Christopher Gillberg (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri)
Publicerad i:
Läkartidningen, 99 ( 48 ) s. 4837-4838
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Asperger Syndrome, Classification, Diagnosis, History, Diagnosis, Differential, Famous Persons, History, 17th Century, History 18th Century, Humans, Male, Sweden
Postens nummer:
143578
Posten skapad:
2011-07-21 22:35
Posten ändrad:
2012-04-26 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007