transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"L'autofictif: självreflexion, självironi och självbekrätfelse. Diskursanalys av Éric Chevillards Internetblogg"

Författare och institution:
Ugo Ruiz (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
"Den tvetydiga pakten. Skönlitterära texter i gränslandet mellan självbiografi och fiktion". Eva Ahlstedt och Britt-Marie Karlsson (red). Romanica Gothoburgensia, 67 s. 165-176
ISSN:
0080-3863
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Éric Chevillard, autofiction, internetblogg
Postens nummer:
143555
Posten skapad:
2011-07-21 13:06
Posten ändrad:
2013-06-26 16:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007