transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Bara dem jag älskar, bara dem jag älskar - Lyssna!" Den post-exotiska pakten i texter av Antoine Volodine et al.

Författare och institution:
Mette Tjell (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
"Den tvetydiga pakten. Skönlitterära texter i gränslandet mellan självbiografi och fiktion". Eva Ahlstedt och Britt-Marie Karlsson (red). Romanica Gothoburgensia 67, s. 119-135
ISBN:
978-91-7346-700-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Antoine Volodine, post-exotism, fransk samtidslitteratur
Postens nummer:
143553
Posten skapad:
2011-07-21 11:20
Posten ändrad:
2011-07-21 16:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007