transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Remarques sur la réception et l’influence du mouvement phénoménologique dans la philosophie suèdoise du XXe siècle

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Nordiques, 3 s. 77–84
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Fenomenologi, svensk filosofi
Postens nummer:
143324
Posten skapad:
2011-07-09 18:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007