transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards an ontological understanding of teaching

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Nordisk Pedagogik, 20 ( 3 ) s. 134–148
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
Undervisning, definitioner, livsvärld
Postens nummer:
143296
Posten skapad:
2011-07-08 20:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007