transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbetsmarknadsrelationer i Europa

Författare och institution:
Mattias Bengtsson (Sociologiska institutionen); Kristina Lovén Seldén (Sociologiska institutionen); Bengt Larsson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
EU och välfärdens Europa , s. 158-201
ISBN:
978-91-47-09490-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
arbetslivsregimer, arbetsvillkor, sameuropeiska arbetslivsrelationer, den sociala dialogen, flexicurity
Ytterligare information:
Kapitlet ingår i boken "EU och välfärdens Europa" som är lämplig på kurser som behandlar EU och välfärdsfrågor inom samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskolor. Med sitt fokus på välfärden är den också av intresse för tjänstemän och beslutsfattare inom den sociala sektorn.
Postens nummer:
143230
Posten skapad:
2011-07-07 13:27
Posten ändrad:
2011-07-07 13:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007