transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Surgery Illustrated - Surgical Atlas Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux.

Författare och institution:
Göran Läckgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Andrew J Kirsch (-)
Publicerad i:
BJU international, 105 ( 9 ) s. 1332-47
ISSN:
1464-410X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Child, Preschool, Cystoscopy, adverse effects, methods, Humans, Infant, Medical Illustration, Postoperative Care, methods, Treatment Outcome, Ureteroscopy, adverse effects, methods, Vesico-Ureteral Reflux, surgery
Postens nummer:
143220
Posten skapad:
2011-07-07 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007