transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Access of children with cerebral palsy to the physical, social and attitudinal environment they need: a cross-sectional European study.

Författare och institution:
Allan F Colver (-); Heather O Dickinson (-); Kathryn Parkinson (-); Catherine Arnaud (-); Jérôme Fauconnier (-); Eva Beckung (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Marco Marcelli (-); Vicki McManus (-); Susan I Michelsen (-); Jackie Parkes (-); Ute Thyen (-)
Publicerad i:
Disability and rehabilitation, 33 ( 1 ) s. 28-35
ISSN:
1464-5165
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities requires states 'to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, transportation, information and communications.' We explored whether this convention was respected for disabled children in Europe.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Attitude of Health Personnel, Cerebral Palsy, physiopathology, rehabilitation, Child, Child Guidance, instrumentation, organization & administration, Child Welfare, Cross-Sectional Studies, Disabled Children, psychology, rehabilitation, Environment, Europe, epidemiology, Humans, Mental Retardation, rehabilitation, Needs Assessment, Public Policy, Social Responsibility, Social Support, Walking
Postens nummer:
143217
Posten skapad:
2011-07-07 12:42
Posten ändrad:
2011-07-07 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007