transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inverse relation between vitamin D and serum total immunoglobulin G in the Scandinavian Cystic Fibrosis Nutritional Study.

Författare och institution:
T Pincikova (-); K Nilsson (-); I E Moen (-); F Karpati (-); G Fluge (-); Annika Hollsing (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); P K Knudsen (-); Anders Lindblad (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); L Mared (-); T Pressler (-); L Hjelte (-); Birgitta Strandvik (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
European journal of clinical nutrition, 65 ( 1 ) s. 102-9
ISSN:
1476-5640
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The hallmark of cystic fibrosis (CF) is chronic lung inflammation. The severity of lung disease is closely correlated with immunoglobulin G (IgG) levels. Beyond its contribution to the bone health, the importance of vitamin D has not been fully recognized owing to the lack of human studies providing evidence of its benefit. In the context of the recently described immunomodulatory functions of vitamin D, we aimed to assess the relationship between vitamin D and IgG levels.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Aged, Child, Child, Preschool, Cross-Sectional Studies, Cystic Fibrosis, blood, immunology, metabolism, Denmark, epidemiology, Dietary Supplements, Ergocalciferols, administration & dosage, blood, Female, Humans, Immunoglobulin G, blood, Infant, Male, Middle Aged, Norway, epidemiology, Nutritional Status, Regression Analysis, Sweden, epidemiology, Vitamin D, administration & dosage, analogs & derivatives, blood, Young Adult
Postens nummer:
143212
Posten skapad:
2011-07-07 11:46
Posten ändrad:
2012-01-09 10:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007