transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Theory and Practice. Two Fundamental Categories in the Philosophy of Teacher Education

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
European Journal of Teacher Education, 18 ( 2-3 ) s. 231–238
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
lärare, lärarutbildning, teori, praktik
Postens nummer:
143167
Posten skapad:
2011-07-06 18:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007