transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Allmänmetodik och allmändidaktik. En kommentar till Sven-Erik Hanséns artikel

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Didaktisk Tidskrift , 5 ( 1-2 ) s. 105–110
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
Didaktik
Postens nummer:
143165
Posten skapad:
2011-07-06 18:42
Posten ändrad:
2014-03-14 08:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007