transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad är reflektion? Om reflektion i läraryrke och lärarutbildning

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Didaktisk Tidskrift, 4 ( 1-2 ) s. 21–32
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
Reflektion, lärare
Postens nummer:
143158
Posten skapad:
2011-07-06 18:19
Posten ändrad:
2014-03-14 08:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007