transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effect of weight-bearing in abduction and extension on hip stability in children with cerebral palsy.

Författare och institution:
Caroline Martinsson (-); Kate Himmelmann (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Pediatric physical therapy : the official publication of the Section on Pediatrics of the American Physical Therapy Association, 23 ( 2 ) s. 150-7
ISSN:
1538-005X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
: To study the effect of 1 year of daily, straddled weight-bearing on hip migration percentage (MP) and muscle length in children with cerebral palsy who were nonambulatory.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
143154
Posten skapad:
2011-07-06 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007