transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inflammatory cytokines in gastric fluid at birth and the development of bronchopulmonary dysplasia

Författare och institution:
H Stichel (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Erica Bäckström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ola Hafström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Urpo Lappalainen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Kristina Bry (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 100 ( 9 ) s. 1206-1212
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Aim:  To assess whether the levels of inflammatory and anti-inflammatory proteins in gastric fluid of premature infants shortly after birth are associated with the development of bronchopulmonary dysplasia (BPD). Methods:  Gastric fluid retrieved within 1 h of birth of premature infants (gestational age <29 weeks) was analysed for interleukin (IL)-8, growth-related oncogene (Gro)-α, epithelial cell-derived neutrophil-activating peptide (ENA)-78, IL-1β and Clara cell secretory protein with ELISA. Results:  Of 51 enrolled infants, 86% had BPD. Of these, 54% had mild BPD, 30% had moderate BPD and 16% had severe BPD. Clinical chorioamnionitis was associated with high levels of IL-8, Gro-α, Epithelial cell-derived neutrophil-activating peptide-78 (ENA-78) and IL-1β in gastric fluid. Gastric fluid levels of IL-8, Gro-α, ENA-78 and IL-1β were higher in infants with moderate or severe BPD than in those with no or mild BPD. Ligation of the patent ductus arteriosus was associated with the development of moderate or severe BPD. These associations were no longer significant after adjustment for gestational age. Conclusion:  The levels of inflammatory mediators in gastric fluid samples retrieved soon after birth from intubated or nonintubated infants can be used to assess the infants' perinatal exposure to inflammatory mediators and its association with neonatal outcome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Chorioamnionitis, Cytokines, Inflammation, Neonatal lung disease, Preterm birth
Postens nummer:
143148
Posten skapad:
2011-07-06 14:46
Posten ändrad:
2015-01-16 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007