transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An overview of attention deficits after paediatric traumatic brain injury.

Författare och institution:
Tim Ginstfeldt (-); Ingrid Emanuelson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Brain injury : [BI], 24 ( 10 ) s. 1123-34
ISSN:
1362-301X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Attention could be categorized into sustained, selective, shifting, divided and attention span. The primary objective was to evaluate the type of attention deficits that occurs after paediatric traumatic brain injury.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Attention, physiology, Brain Injuries, epidemiology, physiopathology, psychology, Child, Female, Humans, Injury Severity Score, Male, Neuropsychological Tests
Postens nummer:
143135
Posten skapad:
2011-07-06 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007