transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Incidence and survival analyses in children with solid tumours diagnosed in Sweden between 1983 and 2007.

Författare och institution:
Gustaf Ljungman (-); Ake Jakobson (-); Mikael Behrendtz (-); Torben Ek (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Lars-Göran Friberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ulf Hjalmars (-); Lars Hjorth (-); Jack Lindh (-); Niklas Palmqvist (-); Bengt Sandstedt (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Gustaf Österlundh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 100 ( 5 ) s. 750-7
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Solid tumours constitute 40% of childhood malignancies. The Swedish Childhood Cancer Registry is population based and includes all children with cancer reported from the six paediatric oncology centres in Sweden. The aim was to investigate incidence and survival.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
143134
Posten skapad:
2011-07-06 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007