transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diabetes in adolescence.

Författare och institution:
John M Court (-); Fergus J Cameron (-); Kristina Berg-Kelly (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Peter G F Swift (-)
Publicerad i:
Pediatric diabetes, 10 Suppl 12 s. 185-94
ISSN:
1399-5448
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adolescent, Adolescent Psychology, Adult, Child, Communication, Diabetes Mellitus, Type 1, physiopathology, psychology, rehabilitation, Empathy, Female, Health Education, Humans, Interpersonal Relations, Male, Nonverbal Communication, Psychology, Quality of Life, Social Support, Trust, Weight Gain
Postens nummer:
143114
Posten skapad:
2011-07-05 15:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007