transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multivariate analysis of the relation between immune dysfunction and treatment intensity in children with acute lymphoblastic leukemia.

Författare och institution:
Torben Ek (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Mats Josefson (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Pediatric blood & cancer, 56 ( 7 ) s. 1078-87
ISSN:
1545-5017
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Immunoreconstitution following childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) is a complex process during which various immune functions recover differentially. This process is difficult to elucidate since variables are interrelated and require simultaneous evaluation, rendering conventional statistical methods inappropriate.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
Adolescent, Antibodies, Bacterial, immunology, Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols, administration & dosage, Case-Control Studies, Cell Proliferation, Child, Diphtheria Toxoid, administration & dosage, Female, Flow Cytometry, Haemophilus Vaccines, administration & dosage, Humans, Immune System Diseases, immunology, Immunoglobulins, metabolism, Lymphocyte Subsets, immunology, Male, Models, Theoretical, Multivariate Analysis, Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma, drug therapy, immunology, microbiology, Principal Component Analysis, Prognosis, Tetanus Toxoid, administration & dosage, Treatment Outcome
Postens nummer:
143093
Posten skapad:
2011-07-05 13:20
Posten ändrad:
2016-09-02 11:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007