transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Re-analysis of 166 embryos not transferred after PGS with advanced reproductive maternal age as indication.

Författare och institution:
Charles Hanson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Thorir Hardarson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Kersti Lundin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Christina Bergh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Thorbjörn Hillensjö (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); J Stevic (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); C Westin (-); U Selleskog (-); L Rogberg (-); Matts Wikland (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Human reproduction (Oxford, England), 24 ( 11 ) s. 2960-4
ISSN:
1460-2350
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In a randomized controlled study aiming to test the effectiveness of preimplantation genetic screening (PGS) in women of advanced maternal age, embryos diagnosed as chromosomally abnormal and those with no diagnosis were fixed for reanalysis. The aim of this study was to determine how well the chromosomal constitution of one biopsied blastomere reflects the status of the entire embryo.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Reproduktiv och perinatal omvårdnad
Nyckelord:
Adult, Chromosome Aberrations, Embryo, Mammalian, Female, Genetic Testing, methods, Humans, In Situ Hybridization, Fluorescence, Maternal Age, Preimplantation Diagnosis, methods
Postens nummer:
143043
Posten skapad:
2011-07-05 08:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007