transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Med livsvärlden som grund. Bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning

Redaktör(er):
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Antal sidor:
167
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
Fenomenologi, existensfilosofi, hermeneutik, livsvärld, ontologi, metodologi
Postens nummer:
142982
Posten skapad:
2011-07-04 12:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007