transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sammanflätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Antal sidor:
156
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
fenomenologi, existensfilosofi, livsvärld, epistemologi, ontologi, humanvetenskaper
Ytterligare information:
2:a omarbetade utg.
Postens nummer:
142969
Posten skapad:
2011-07-04 11:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007