transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Zur Nachfeldbesetzung in der gesprochenen Sprache. Eine Korpusuntersuchung

Författare och institution:
Christiane Andersen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Text im Kontext 9. Beiträge zur 9. Tagung schwedischer Germanisten, 7.-8.Mai 2010, Umeå. Jendis, Mareike; Malmqvist, Anita; Valfridsson, Ingela (Hrsg.), ( Umeå Studies in Language and Literature 14 ) s. 9-21
ISSN:
ISBN 978-91-7459-247-4
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
tysk språkvetenskap, syntax, ordföljd i tyska
Postens nummer:
142944
Posten skapad:
2011-07-03 22:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007