transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fatherhood in transition: Paternity leave and changing masculinities

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Journal of Family Communication, 11 ( 3 ) s. 165-80
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
fatherhood, identity
Postens nummer:
142941
Posten skapad:
2011-07-03 20:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007