transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Jean-Paul Sartre: Egots transcendens. Skiss till en fenomenologisk beskrivning

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Antal sidor:
59
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1992
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
Fenomenologi, ego
Ytterligare information:
Fack- och språkgranskning
Postens nummer:
142935
Posten skapad:
2011-07-03 19:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007