transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dialog i stället för konfrontation. En kommentar till Waltons artikel och svensk filosofisk debattstil

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Sophia, 15 ( 1 ) s. 1-11
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1985
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
svensk filosofi, metod
Postens nummer:
142913
Posten skapad:
2011-07-03 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007