transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från jojk till...- om Mari Boine och Frode Fjellheim (samt något om det senaste)

Författare och institution:
Olle Edström (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Mangfold og vidsyn - En musikkvitenskapelig antologi till Ola Kai Ledang ved fyllte 70 år, s. 135-170
ISBN:
978-82-619-2713-0
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
En uppdaterad men något kortare version av min artikel i STM-Online 13. 2010 /From Yoik to Music: Pop, Rock, World, Ambient, Techno, Electronica, Rap, and…/
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Jojk modern samisk musik
Postens nummer:
142902
Posten skapad:
2011-07-01 19:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007