transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction. Agency in a changing educational context: negotiations, collective actions and resistance

Författare och institution:
A-L Arnesen (-); E Lahelma (-); L Lundahl (-); Elisabet Öhrn (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
European Educational Research Journal, 9 ( 2 ) s. 159-163
ISSN:
1474-9041
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
142887
Posten skapad:
2011-07-01 18:03
Posten ändrad:
2013-09-26 17:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007