transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To Cultivate and Control White People: Compadrazgo among Matsigenka Perople

Författare och institution:
Dan Rosengren (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Acta Americana, 17 ( 2 ) s. 5-14
ISSN:
1104-4446
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi ->
Etnografi
Nyckelord:
Matsigenka, Compadrazgo
Postens nummer:
142875
Posten skapad:
2011-07-01 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007