transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Private Nature. Memories of forests, shores and gardens

Privat natur - minnen från skog, strand och trädgård

Författare och institution:
Katarina Saltzman (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Minnesproduktion i berättande, konst och hantverk, Göteborg 16-17 maj 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
142864
Posten skapad:
2011-07-01 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007