transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A randomized trial comparing changes in sexual health and psychological well-being after subtotal and total hysterectomies.

Författare och institution:
Marie Ellström-Engh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Karin Jerhamre (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 89 ( 1 ) s. 65-70
ISSN:
1600-0412
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate changes in sexual health and psychological well-being one year after subtotal and total hysterectomies.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
Adult, Female, Health Status, Humans, Hysterectomy, methods, psychology, Middle Aged, Orgasm, Postoperative Period, Pregnancy, Premenopause, Prospective Studies, Questionnaires
Postens nummer:
142834
Posten skapad:
2011-07-01 11:21
Posten ändrad:
2011-11-09 15:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007