transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Whole sheep ovary cryopreservation: evaluation of a slow freezing protocol with dimethylsulphoxide.

Författare och institution:
Milan Milenkovic (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Ann Wallin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Manda Ghahremani (-); Mats Brännström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Journal of assisted reproduction and genetics, 28 ( 1 ) s. 7-14
ISSN:
1573-7330
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate a slow freezing method for whole ovary cryopreservation by evaluating effects of added cryoprotectant.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
Animals, Cell Survival, Cells, Cultured, Cryopreservation, methods, veterinary, Cryoprotective Agents, pharmacology, Cyclic AMP, metabolism, Dimethyl Sulfoxide, pharmacology, Female, Freezing, Isotonic Solutions, pharmacology, Ovarian Follicle, cytology, transplantation, Perfusion, Progesterone, metabolism, Sheep, Domestic
Postens nummer:
142826
Posten skapad:
2011-07-01 10:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007