transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Innovation of meaning through design – An analysis of gender bending design process

Författare och institution:
Marcus Jahnke (Gothenburg Research Institute (GRI)); Lena Hansson (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Design Research Journal, ( 2/10 ) s. 26-33
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Innovation har traditionellt förknippats med teknik och funktion. Nyligen introducerades en ny gren inom innovationsforskningen värd att beakta, nämligen innovation som fokuserar meningsskapande. Här analyserar vi och ger insikter i designprocesser som uttryckligen ägnar sig åt sådan innovation. Forskningen bygger på observationer i ett experimentellt projekt där tre designstudenter reflekterat över sambandet mellan design och kön. Vår studie belyser ett antal aspekter som hittills undersökts i relativt lite rent erfarenhetsmässigt. Processen för innovation som fokuserar meningsskapande har en annan logik än traditionella innovationsprocesser som börjar med ett problem och alltid är linjära. Istället är den innovation som fokuserar meningsskapande en process av tolkning och materialisering som rör sig framåt i ett ”meningsregister”, i en pågående förhandlingsprocess mellan socio-kulturella betydelser och mer personliga innebörder. Att förnya meningsskapande har dock sina gränser för vad som är möjligt att kontrollera, ”Limits of Control”. Vid interaktion med de slutgiltiga föremålen kan användarna ha gjort helt olika tolkningar. Dessa motsäger sig ibland helt och hållet den avsedda innebörd designern givit dem. Det här är en dynamik som kan ha en betydande inverkan på olika innovationsstrategier. En konsekvens är att det kan vara svårt att införa innovation som fokuserar meningsskapande i företag med mer linjära innovationsprocesser, det vill säga i en stor del av den traditionella industrin utanför mode och inredning. En process som leder fram till innovation som fokuserar meningsskapande kan dock vara fördelaktig i många andra typer av företag, men då kommer nya sätt att närma sig innovationsprocessen att krävas. Här behövs ytterligare forskning i ämnet designdriven innovation med fokus på meningsskapande.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Innovation, Design, Genus
Postens nummer:
142794
Posten skapad:
2011-06-30 16:31
Posten ändrad:
2013-06-28 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007