transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of Tourism Impacts - a sustainable development perspective

Författare och institution:
Erik Lundberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring & Centrum för turism)
Antal sidor:
134
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Datum för examination:
2011-01-21
Opponent:
Harald Dolles
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
142703
Posten skapad:
2011-06-29 16:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007