transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Unequal follow-up of Swedish patients with malignant melanoma. The place of residence decisive for the patient's follow up].

Uppföljning av svenska patienter med malignt melanom är ojämlik. Boendeorten avgörande för hur patienten följs upp.

Författare och institution:
John Paoli (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Magdalena Claeson (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 108 ( 15 ) s. 854-5
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
Follow-Up Studies, Guideline Adherence, Healthcare Disparities, Humans, Melanoma, diagnosis, prevention & control, therapy, Prognosis, Regional Medical Programs, Residence Characteristics, Skin Neoplasms, diagnosis, prevention & control, therapy, Sweden
Postens nummer:
142694
Posten skapad:
2011-06-29 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007